Kurs profesjonalnego TATUAŻU - WEJDŹ

 

Celem zajęć będzie teoretyczne i praktyczne zaznajomienie kursanta z zagadnieniami dotyczącymi tatuażu oraz podstaw kolczykowania ciała.

 

1 Salon tatuażu

 

- zaznajomienie się z przestrzenią 

- wiadomości z zakresu wymogów sanitarnych i BHP obowiązujących w salonie 

- higiena osobista 

- predyspozycje psychofizyczne pomocne w wykonywaniu zawodu

 

2 Wiadomości o skórze i procesie gojenia

 

- topografia ciała

- anatomiczne właściwości skóry, anomalia i przeciwwskazania do zabiegu 

- podstawowe błędy prowadzące do uszkodzeń skóry, sposoby rozpoznawania 

- ogólne zasady prawidłowego procesu gojenia i pielęgnacji skóry

- środki medyczne i kosmetyczne oraz zasady ich użycia w procesie gojenia

 

3 Wiadomości pomocnicze

 

- wykonywanie odbitek oraz inne techniki nanoszenia wzorów na skóre

- przygotowanie skóry do zabiegu

- zasady higieny na stanowisku tatuowania, preparaty do dezynfekcji

- organizacja przestrzeni w miejscu pracy (oświetlenie, fotel, akcesoria)

 

4 Wiadomości podstawowe z technik tatuowania

 

- budowa maszynki, komponenty składowe zestawu, praca układu zasilającego

- rodzaje igieł 

- rodzaje rur i dziobów 

- technika robienia konturu 

- technika wypełniania tribali 

- technika cieniowania 

- podstawowe wiadomości o pigmentach, zasady dozowania ilości barwnika

 

5 Przygotowanie osprzętu do pracy

 

- montaż podzespołów, zasady postępowania

- mycie i konserwacja, dezynfekcja i sterylizacja (preparaty i urządzenia)

- zasady higieny i bezpieczeństwa na stanowisku pracy

 

6 Zagrożenia biologiczne

 

- zasady postępowania z materiałami skażonymi biologicznie (odpady medyczne)

- zasady ograniczonego zaufania, zabezpieczenia prawne 

- skala zagrożenia infekcjami, wirusami, grzybami, drobnoustrojami, pasożytami 

- świadomość zagrożenia i właściwa organizacja jako filary zaufania i profesjonalizmu

 

Zakończenie

 

- analiza najczęściej powtarzanych błędów

- akty prawne regulujące zasady pracy w zawodzie 

- popularne firmy zajmujące się sprzedażą profesjonalnego sprzętu oraz akcesoriów, niezbędnych do rzetelnego wykonywania zawodu

- literatura dydaktyczna

 

Egzamin odbywa się w Łodzi, ekwipunek oraz materiały dydaktyczne zapewniamy na miejscu szkolenia

 

- egzamin będzie obejmować wiedzę z teorii i praktyki z zakresu wszystkich omawianych tematów 

- egzamin teoretyczny odbędzie się na zasadzie dialogu z wykładowcą jak i odpowiedzi pisemnych w formie testu

- egzamin praktyczny będzie uwzględniał wszystkie etapy od przygotowania do wykonania tatuażu, który odbędzie się na imitacji skóry

- wystawienie dyplomu ukończenia kursu (miejsce szkolenia, zdjęcie ucznia, data, pieczątka, podpis egzaminatora) 

 

ŁÓDŹ. TELEFON KONTAKTOWY 606830548